Nowość! Mydła z Grecji

KaLLisToN to greckie mydła z Krety produkowane na bazie oliwy z oliwek. Prosty skład oraz ich różnorodność to zdecydowanie ich atut. Pełna oferta tych mydeł znajduje się tutaj KLIKNIJ

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRANDI.PL 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy www.grandi.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”] oraz obowiązujących na terytorium RP przepisów prawa.

2. Właścicielem Sklepu jest: Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI z siedzibą w Giżycku przy ul. 3 Maja 6/5, NIP:  7421603975 , REGON: 368628118. Firma wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. Dane kontaktowe:   tel. +48 732 191 320 (opłata zgodnie z taryfą operatora) , adres email: sklep@grandi.pl oraz grandi.pw@gmail.com .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez dodanie produktów do koszyka Sklepu www.grandi.pl i zatwierdzenie zakupu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce kontakt, 

c) telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że przedstawiciel Sklepu skontaktuje się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej z Klientem  ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem tradycyjnym – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym (IDEA BANK: nr rachunku: 64 1950 0001 2006 0044 0883 0001) wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu w zakładce kontakt oraz w e-mailu potwierdzającym dokonanie zakupu przesłanym do Klienta,

c) przelewem za pośrednictwem elektronicznych płatności PayU- wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie PayU. Czas realizacji płatności zależy od banku lub instytucji z której zlecany jest przelew. 

d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. W przypadku wyboru przez klienta przelewu tradycyjnego bądź przelewu za pośrednictwem elektronicznych płatności PayU płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni kalendarzowych. Po upływie tego terminu Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia powodu zwłoki w płatności. Dokonując przelewu należy do wartości zakupionych towarów dodać cenę przesyłki. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Można się z nim zapoznać tutaj.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 

 

§4

Dokumentowanie sprzedaży

 

1. Każdy zakup towaru dokumentowany jest paragonem fiskalnym. Na życzenie Kupującego wystawiany jest imienny rachunek potwierdzający dokonanie zakupu.

2. Z uwagi na fakt, że Sprzedający jest przedsiębiorcą zwolnionym z podatku od towarów i usług, sprzedaż nie jest dokumentowana fakturą VAT.

 

§5

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep udostępnia do odbioru w siedzibie firmy lub wysyła za pośrednictwem Paczkomatów InPost i Poczty Polskiej. Wysyłka następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu bądź wybrania przez Klienta przesyłki pobraniowej jako formy dostawy. 

2. W przypadku przesyłek krajowych zamówiony towar zostanie dostarczony klientowi w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia wysyłki. 

 

§6

Reklamacje

 

1. Sprzedawca deklaruje, że oferuje towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna: Kodeks Cywilny). Może to uczynić w terminie 1 miesiąca od ujawnienia wady. Prawa z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od otrzymania towaru. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres sprzedawcy: Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI , ul. 3 Maja 6/5, 11-500 Giżycko. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep grandi.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep grandi.pl.pl albo sklep grandi.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep grandi.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep grandi.pl.

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np. paragon fiskalny lub rachunek, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą).

4. W przypadku ujawnienia wad towaru Klient powinien odesłać do Sklepu (adres dla reklamacji: Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI, ul. 3 Maja 6/5, 11-500 Giżycko) reklamowany towar wraz z opisem ujawnionych wad.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

       

1. Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia mu towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to powinno zostać przesłane do Sprzedającego: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@grandi.pl lub grandi.pw@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI, ul. 3 Maja 6/5 11-500 Giżycko.

3. Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

- dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego

- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)

- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w w ciągu 14 (czternastu) dni na adres Sklepu (Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI, ul. 3 Maja 6/5 11-500 Giżycko).  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@grandi.pl, grandi.pw@gmail.com). Kupujący zostanie wówczas poinstruowany o przebiegu procedury odstąpienia od umowy.

13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY wysyłanego pocztą elektroniczną

Na następujący adres poczty elektronicznej: sklep@grandi.pl  wystarczy wysłać tylko takie oświadczenie: 

 

Ja …..................................(imię, nazwisko, adres zamieszkania konsumenta odstępującego od umowy) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ….....................................(tu wymienić zakupione rzeczy) zawartej w dniu …........... (data zawarcia umowy)
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY wysyłanego pocztą tradycyjną
 
Daniel Leśniak

Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI
ul. 3 Maja 6/5
11-500 Giżycko
 
 
Ja …..................................(imię, nazwisko, adres zamieszkania konsumenta odstępującego od umowy) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ….....................................(tu wymienić zakupione rzeczy) zawartej w dniu …........... (data zawarcia umowy)
 
..........................................................
(data i podpis konsumenta)

§8

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. W przypadku realizowania płatności elektronicznych poprzez system PayU, dane osobowe klientów udostępnianie są PayU S.A na potrzeby bieżącej realizacji płatności.

3. W przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej dane osobowe udostępniane są Poczcie Polskiej S.A. tylko w celu wysyłki i dostarczenia przesyłki.

4 W przypadku wysyłki towaru kurierem dane osobowe udostępniane są firmie GLS tylko w celu wysyłki i dostarczenia przesyłki.

5. W przypadku wysyłki przesyłki z wykorzystaniem Paczkomatu InPost dane osobowe udostępniane są firmie InPost tylko w celu wysyłki i dostarczenia przesyłki do określonego paczkomatu.

6. Nasz sklep korzysta z oprogramowania Click Shop, które wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie tego typu plików.

7. Witryna sklepu www.grandi.pl chroniona jest certyfikatem homeSSL, który jest gwarantem poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Połączenie podczas rejestracji i logowania jest szyfrowane, a dane Klientów są zabezpieczone. 

8. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter) .

9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§9

Własność intelektualna

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody wyrażonej przez przedstawiciela sklepu. 

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl